Логотип и визуална идентичност на дейностите по отбелязването 140-та годишнина от създаването на дипломатическата служба на България

2019.04.11

През 2019 година българската дипломация отбелязва 140 години от създаването на Търновската конституция и княжеския Указ за назначаване на първите дипломатически агенти. През годината са  планирани множество публични събития, които ще акцентират върху историята и съвременните измерения на дипломация в защита на суверенитета и създаване на благоприятна външна среда за развитие на българското общество. Предвидени са експозиции и културни прояви, публични лекции, документални изложби, спортни мероприятия. Обичайни за такива програми са и издаване на пощенска марка и юбилейна монета, подаръчни сувенири, брошури и издания.
 
Държавният културен институт към МВнР и Национална художествена академия проведоха конкурс за проект за графичен знак (лого) на Програмата за отбелязване на годишнината. От осемте представени проекта от четиримата участника в конкурса, жури в състав от преподаватели от НХА и представители на МВнР класира проектите на Ненко Атанасов – победител в конкурса. На второ и трето място са класирани проекти на Светлин Балездров и Теодор Лихо.
 
Проектът за логотип на Ненко Атанасов

Сподели