Международен конкурс и изложба по случай 150-годишнината от рождението на Борис Шац

2016.12.12

 
20 декември  2016 – 12 януари 2017
 
Откриване – 20 декември (вторник), 18:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
Настоящата 2016 г. е юбилейна за три важни събития, свързани с дейността на Борис Шац – 150 години от неговото рождение; 120 години от основаването на Държавното рисувално училище в София и 110 години от откриването на Училището за изкуство „Бецалел“.
По този повод през 2015 г. Can New Artists Collegium Izrael в сътрудничество с Израелската медална асоциация обяви Международен конкурс за медали в памет на скулптора. За съорганизатори бяха поканени студенти и преподаватели от ателието за медална скулптура при Националната художествена академия в София, Вилнюската национална художествена академия, както и Медалната асоциация на Литва.
 
През август и септември 2016 г. в Телшай (Литва), Велико Търново (България) и в Бейт Янай (Израел) се поведоха медални симпозиуми, в които гостуваха и по един преподавател и един студент от страните партньори. 
Създадените медали, общо 39 на брой, бяха отляти в три екземпляра.
През 2016 г. медалите бяха представени на Международното жури, съставено от по 9 члена от всяка държава. Преброяването на гласовете се проведе в Израел, в присъствието на литовски и български културни аташета. 
 
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 20 декември, в навечерието на рождението на Борис Шац, когато едновременно в столиците на Литва, България и Израел ще бъдат открити изложби с медалите от конкурса. 
 
Изложбата в София ще се открие в галерия „Академия“ на 20 декември в 18:00 часа, като ще се осъществи видеомост с изложбите във Вилнюс и Йерусалим. 
Изложбата ще премине под знака на 120-годишнината от основаването на Националната художествена академия.
 
Творческата и обществена дейност на Борис Шац има важна роля за културното развитие на трите държави – Литва, България и Израел, с които е свързана съдбата на художника. 
Борис Шац е скулптор от еврейски произход, роден през 1867 г. във Ворно (Литва). Началното си художествено образование получава в школата на Пруднев във Вилнюс. В периода 1887-1888 учи в Художествената академия във Варшава. През 1889 г. постъпва в Ecole des Beauh Arts в Париж в класа по живопис на проф. Кормон. Определящ момент за неговото творческо развитие във френската столица има обучението в скулптурното ателие на Марк Антоколски. 
През 1895 г. Борис Шац пристига в България по покана на българското правителство и се присъединява към кръга на известните художници и общественици Иван Мърквичка, Антон Митов, Константин Величков и д-р Иван Шишманов, които инициират идеята за създаване на висше учебно заведение по изкуствата в България. През 1896 г., когато Държавното рисувално училище отваря врати, Борис Шац е един от първите преподаватели, заедно с Иван Мърквичка, Антон Митов и д-р А. Сарафов. Назначен е като ръководител на ателието по моделиране и организира неговата работа. През единадесетте години, които прекарва в България, скулпторът развива активна творческа дейност и се превръща в една от основните фигури в художествения живот. Тримата с Антон Митов и Иван Мърквичка представляват учителския съвет на Рисувалното училище, организират изложби и издават единственото тогава художествено списание „Изкуство“. В периода 1895-1905 г. скулпторът е един от предпочитаните художници у нас и изпълнява официалните поръчки от страна на Двореца. 
 
През 1905 г. Борис Шац напуска България. През същата година в Базел се провежда Седмият ционистки конгрес, на който скулпторът предлага в Ерец (Израел) да бъде основано художествено училище. Същевременно осъществява пътувания до Виена и Берлин, за да основе Дружество за подпомагане на бъдещото рисувално училище. През 1906 г. в Йерусалим Шац открива училище за изкуство и занаяти „Бецалел“ (което до 1968 г. функционира като Художествена академия). 
Борис Шац умира през 1932 г. в Ню Йорк, където събира средства за училището „Бецалел“.

Сподели