Международна интердисциплинарна конференция в Белград

2018.01.09

Студентите по история на изкуството и философия от Факултета по философия от Университета в Белград биха искали да поканят студенти на Международна интердисциплинарна конференция, която ще се проведе от 9 до 11 май 2018 във Факултета по философия в Белград. Основната цел на конференцията е да създаде мрежа от млади учени от различни дисциплини, които изследват изкуството. 
 
Темата на конференцията е автономността в изкуството и хуманитарните науки. Това може да включва (но не се ограничава само до):
- Автономността в изкуството (автономността на хората на изкуството, на творбите, на възприятието за изкуството);
- Автономността на изследване на изкуството в хуманитарните науки (автономността на изследователя от политическия контекст, общественото мнение; автономността на историята на изкуството от философията и другите дисциплини);
- Автономността на естетическите ценности (от нравствените и политическите ценности);
- Автономността на институциите, ориентирани към изкуството (музеи, университети).
 
Всеки участник ще разполага с 20 минути за представяне на работата си, придружено от визуална презентация и 15-минутна дискусия върху всеки панел. След конференцията трябва да се представи кратко есе. Официалният език на конференцията е английски, така че и устната, и визуалната презентация, както и есето, трябва да бъдат на английски. 
 
Документите за кандидатствнте изпращайте на iicoabg@gmail.com до 1 март 2018. Това включва два файла:
1. Файл, съдържащ лична информация: име и фамилия, университет, факултет, катедра, образователна степен.
2. Откъс от есе с дължина 500-700 думи, което представя Вашата основна идея с кратка версия на аргументите, подкрепящи тезата Ви. 
 
Избраните участници ще бъдат уведомени до 15 март 2018. Участието в конференцията е безплатно, има възможност за настаняване на чуждестранните гости. 
За повече подробности, моля посетете нашия уебсайт https://www.iicoa.net/, фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/IICOA или ни пишете на  iicoabg@gmail.com.

Сподели