Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“ – Шумен 2019

2019.04.10

Студентският съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ има удоволствието да ви покани да се включите в четиридесет и второто издание на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“ – Шумен 2019. 
В исторически план това е първият студентски литературен конкурс в България. Той се провежда през месец май – по време на Епископ-Константиновите дни в Шуменския университет и в навечерието патронния ни празник – 21 май.
 
В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища. И тази година настояваме за личното присъствие на авторите в Шумен. По традиция участниците четат текстовете си пред публиката и журито. Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика, критика (публицистика и журналистика). 
 
Голямата награда на Конкурса е издаване на книга от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. 
 
Регистрацията за участие е обявена до 12 май 2019 г.
 
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища
Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито.
Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика).
В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници). 
В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака). 
В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика - до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници
Допуска се участие в различни жанрове.
Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2018 г./2019 г. 
Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg
Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
Краен срок за регистрация на участниците – 12 май 2019 г.
Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса в Шуменския университет.
Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.
Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците.
  
НАГРАДИ
За ПОЕЗИЯ – първа награда 150 лв., втора награда 100 лева
За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 150 лв., втора награда 100 лева 
За КРИТИКА (публицистика и журналистика) – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 150 лв., втора награда – 100 лева 
За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”. 
 
Награда на публиката – 50 лева 

Сподели