НХА гостува с изложба на преподаватели в Черна гора

2017.03.29

От 4 до 30 април 2017 г. в Център за съвременно изкуство в Черна гора ще бъде представена изложба на преподаватели от Националната художествена академия, посветена на 120-годишнината на Академията. Изложбата се осъществява по междуинституционално споразумение между НХА и Университета в Черна гора, Факултет за изящни изкуства за обмен на изложби на преподаватели и студенти. Куратори на експозицията са проф. Митко Динев и проф. Петър Бонев, селектирали произведения на 27 преподаватели от НХА: проф. Николай Драчев, проф. Андрей Даниел, проф. Греди Асса, проф. Станислав Памукчиев, проф. Светозар Бенчев, проф. Емил Попов, проф. Божидар Бояджиев, проф. Любомир Каралеев, проф. Митко Динев, проф. Петър Бонев, проф. Иван Славов, проф. Емил Мирчев, проф. Анна Бояджиева, проф. д.изк. Свилен Стефанов, проф. Велислав. Минеков, доц. д-р Здравка Василева, доц. д-р Десислава Христова, доц. Регина Далкалъчева, доц. Емил Бачийски, доц. Цветослав Христов,, доц. Йохан Йотов, доц. Димо Колибаров, ас. Велико Маринчевски, ас. Емануела Ковач, ас. Васил Колев, ст. преп. Валери Василев, Петър Милев.
 
Изложбата е част от събитията, с които Националната художествена академия, най-старото и престижно висше художествено училище в България, отбелязва 120 години от своето основаване. Открита през 1896 г. като Държавно рисувално училище, Академията не само регламентира професионалното положение на българския художник, но и изиграва значима роля в ускореното развитие на  културната  действителност. И днес НХА е основният център за подготовка на художници в 18 различни специалности от сферата на изящните и приложните изкуства, изкуствознанието, реставрацията и дизайна. Съвместяването на постигнатото от традицията с иновативните методи на образование – процес, характерен за почти всички етапи от нейното съществуване, е в основата на авторитета и значимия интерес, който се проявява към Академията и в съвременната ситуация.
 
През изминалите дванайсет десетилетия в НХА преподават едни от най-известните български творци и историци на изкуството, работили всеотдайно за изграждането на новата  художествена култура и нейната интеграция в европейското пространство. Техните общи изложби винаги са били повод за съизмерване на културния мащаб на Академията, на постиженията на нейните водещи личности и на мястото й в художествения живот на страната. 
Настоящата изложба представя 35 произведения на преподаватели в НХА – известни художници с различен творчески профил, които съхраняват академичната идентичност и същевременно приемат  предизвикателствата пред съвременните визуални изкуства. В експозицията са включени 35 живописни, графични и скулпторни произведения. Съпоставени помежду си, те създават една доста наситена и разнообразна художествена среда, чиято селекция откроява наред с особеностите на индивидуалния стил и някои общи тенденции. С активната среща между концепциите,  изложбата поставя в определен дискурс както моментната динамика в развитието на образованието по изкуство, така и актуалните явления в съвременната българска визуална култура.  

Сподели