НХА откри изложба на преподаватели в Черна гора

2017.04.10

Изложба на преподаватели от НХА беше открита на 4 април 2017 г. в Център за съвременно изкуство в Черна гора. На откриването на изложбата присъстваха Н. Пр. Младен Червеняков - посланик на България в Черна гора, проф. Ненад Шошкич от Университета на Черна гора и делегация от НХА водена от доц. арх. Даниела Янкова зам.-ректор на Академията, доц. Мирослав Богданов - декан на Факултет за приложни изкуства, проф. Митко Динев - ръководител международен отдел и куратор на изложбата, проф. Петър Бонев - куратор на изложбата и доц. д-р Бойка Доневска - ръководител изложбена дейност на НХА. 

Изложбата се осъществява по междуинституционално споразумение между НХА и Университета в Черна гора, Факултет за изящни изкуства за обмен на изложби. Експозицията на НХА представя 35 произведения на преподаватели  – известни художници с различен творчески профил, които съхраняват академичната идентичност и същевременно приемат  предизвикателствата пред съвременните визуални изкуства. В експозицията са включени 35 живописни, графични и скулпторни произведения. Съпоставени помежду си, те създават една доста наситена и разнообразна художествена среда, чиято селекция откроява наред с особеностите на индивидуалния стил и някои общи тенденции. С активната среща между концепциите,  изложбата поставя в определен дискурс както моментната динамика в развитието на образованието по изкуство, така и актуалните явления в съвременната българска визуална култура.  

Повече информация

Галерия

Сподели