НХА удължава срока за подаване на документи за докторантура

2016.08.08

Националната художествена академия удължава срока до 12.08.2016 г. вкл. за подаване на документи за конкурси за 2016 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, от професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства.
 
Необходими документи: 
 
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (свободен текст, касаещ специалността, към която се проявява интерес и заявка за западния език, за който ще се държи изпит както и формата  на обучение).
2. АВТОБИОГРАФИЯ (СV).
3. ДИПЛОМА ЗА О.К.С. БАКАЛАВЪР  И  МАГИСТЪР (оригинал и ксерокопие).
4. ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 114,00 лева
 
За повече информация относно местата за докторанти в катедрите на НХА може да намерите от ТУК
 
За справки – тел.: 029881702 – Учебно-методичен отдел.

Сподели