НХА удължава срока за подаване на документи за кандидатстване

2017.06.29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Уважаеми кандидат-студенти,
 
Националната художествена академия удължава срока за подаване на кандидатстудентски документи за О.К.С. „бакалавър“, както следва:
 
За ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – до 12.00 часа на 30.06.2017 г.
 
За ФАКУЛТЕТА ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – до 05.07.2017 г. включително.
 

Сподели