•Икони и иконология• покана за участие

2014.12.13

Университет на Риека, Център за иконографски изследвания (Хърватия)
Музей на руски икони, Клинтън, MA (САЩ)
Американският университет в Рим (Италия)
Институт за изследване на културата и християнството, Белград (Сърбия)
 
в сътрудничество с
 
Харвардски  университет (САЩ)
Католически университет Льовен (Белгия)
Университет Любляна (Словения)
Григорианския Папски университет Рим (Италия)

 
имат удоволствието да обявят
 
Покана за участие в Деветaта  международната конференция за иконографски изследвания Икони и иконология
 
Трансконтинентална конференция в две части, която ще се проведе в Риека (Хърватия), 01–04 юни, 2015 и в Клинтън (Масачузец, САЩ), 11–13 юни, 2015
Краен срок за представяне на предложения: 15 февруари 2015
 
Иконите, иконографията и иконологията представят някои от най-известните концепции и изследователски теми от историята на изкуството. Те се отнасят както за конкретна художествената практика, за богослужебни предмети, така и за  методите на художествено- историческа интерпретация. Като се има предвид това множество от значения и функции, които понятията за икона, иконография и иконология предполагат, не е изненадващо, че всички те са били тълкувани като обекти на теологичен размисъл, дидактически инструменти, медии за предаване на визуално, естетическо и метафизично съдържание, и накрая, като произведения на изкуството в съвременния смисъл на думата.
Конференцията има за цел да проучи и обсъди най-новото развитие на диалога между теология, история на изкуството, философия и културна теория относно начините, по които могат да се възприемат и тълкуват иконите, иконографията и иконологията. Нашата цел е също така да дадем представа за развитието на иконографските проучвания и сродните дисциплини, както и да размишляваме върху тяхното бъдещо развитие в по-широкия контекст на хуманитарните науки.
Очакваме академични доклади, които да подходят към иконите, иконографията и иконологията по интердисциплинарен и методологично разнообразен начин. Темите и дисциплините могат да включват следното:
 
Икони, иконография и иконология: западната и източната гледна точка
Свети и светски икони
Обратната перспектива: формални и метафизични измерения
Иконите като медиум и метафора
Икони на властта / иконите като власт
Икона и модерна култура
Икони и филмови и дигитални медии
Икони и „канон“ на съвременното изкуство
Модерна и съвременна иконопис
Богословско и философско приемане на иконите
Иконоборство (а)
 
Предложенията за двете части на конференцията трябва да бъдат представени по електронен път на cis@ffri.hr
Лице за контакти:
Петра Предоевич
Център за иконографски изследвания
Факултет по обществени науки
Университет Риека
Sveucilisna avenija 4
51 000 Риека
Хърватия
E-поща: cis@ffri.hr
 
Предложението трябва да съдържа:
1. трите имена, институция, сдружение, адрес, телефонен номер, и-мейл адрес
2. заглавие
3. резюме (максимум 2 страници – 500 думи)
 
Краен срок: 15 февруари, 2015
Риека – няма да има никакви такса за регистрация
Клинтън – такса за регистрация – 100 щатски долара
Административните и организационни разходи, работните материали, обяд и кафе паузите по време на конференцията, както и всички организирани посещения се поемат от организаторите.
Всички представени доклади ще бъдат публикувани в тематичния брой на списание IKON, май 2016.
За всякаква допълнителна информация можете да се свържете с нас.
Уеб страница: http://ikon.ffri.hr

Сподели