Работи на студенти от специалност „Индустриален дизайн“ бяха представени на LIGHTING – 2016

2016.10.26

В рамките на ежегодната международна научна младежка конференция LIGHTING - 2016, организирана от Националният комитет по осветление – България и „Група Цвят – България“, която се проведе в София от 21 до 23 октомври 2016 беше представена изложба на проекти за осветление – битово, автомобилно, дизайн на средата и др., разработени от студенти – бакалаври и магистри от специалност „Индустриален дизайн“ на НХА. Техни ръководители са преподавателите доц. Мирян Мирянов, доц. Станко Войков, гл.ас.д-р Рангел Чипев и проф. д-р арх. Милена Николова. 
Показаните проекти са част от цялостните решения по задачи от учебната програма на катедрата, както и индивидуални проекти на студентите. 

Галерия

Сподели