Резултати от I етап на конкурса за „Експерт в учебно-методичен отдел“

2021.01.29

На основание заповед № 0020–О/26.01.2021 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за „Експерт в учебно-методичен отдел“.
Допуска до интервю Ирина Гълева, Димитър Стоянов, Екатерина Хаджипопова и Стефан Минчев.
Интервюто ще се проведе на 02.02.2021 г. по график, за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 

Сподели