Резултати от I етап на конкурса за Счетоводител оперативен

2020.10.20

На основание заповед No 0258 – О от 13.10.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Счетоводител оперативен“допуска до интервю Мирослава Николова, Теодора Иванова и Силвия Цветанова
Интервюто ще се проведе на 22.10.2020 г. , за което кандидатите ще бъдат уведомени  по телефон.
 

Сподели