Резултати от I етап на конкурса за Уредник галерия

2020.10.20

На основание заповед No 0259 – О от 13.10.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Уредник галерия“
 
Допуска до интервю Марияна Стаматова, Георги Атанасов, Симеон Маринов, Анна Бочева, Симеон Симеонов, Калина Свежин, Иван Салабашев, Мариета Василева, Невяна Христова, Стефан Коцев, Ани Венкова.
Интервюто ще се проведе на 22.10.2020 г., за което кандидатите ще бъдат уведомени  по телефон.

Сподели