Резултати от конкурс за свободна позиция „Експерт в Учебно – методичен отдел“ на НХА

2019.04.23

Днес, 25.04.2019г. комисия в състав:
Председател: доц. Бойка Доневска – Зам.ректор
Членове:    1 . доц. Даниела Янкова – Зам.ректор
2.Свилена Челебийска – Началник УМО
3.Станислава Врабчева – Гл.експерт УМО
4.Илияна Стоева – Експерт човешки ресурси
 
проведе среща с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за Експерт в УМО- Аделина Симеонова Лозанова – Стефанова и Наира Едуардовна Бабаян.
След проведените разговори с тях, комисията взе решение да предложи за назначаване  на трудов договор с изпитателен срок  и  двамата кандидати.

 

 
 
Днес, 23.04.2019 г., на основание заповед № 0070-О от 15.04.2019 г. комисия в състав: Председател: Свилена Челебийска-Матеева – началник Учебно методичен отделна НХА и 
Членове: 
1. Илияна Стоева – експерт човешки ресурси
2. Деляна Натан – юрист ,
разгледа  постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за свободнa позиция в УМО за длъжността „Експерт в Учебно – методичен отдел“.
След извършена селекция , комисията  взе следните решия:
Допуска до интервю  на 25.04.2019 г. от 10:30 часа следните кандидати:
1. Аделина Симеонова Лозанова - Стефанова
2. Наира Едуардовна Бабаян

Сподели