Резултати от конкурс за участници в „Лятна академия за деца и ученици“ – август 2017

2017.06.25

Първи екип
Учители:
1. Станислава Иванова –Магистър Керамика – ръководител на екипа 
2. Елена Велкова Велкова – магистър Живопис 
3. Мила Мирославова  Драгиева – магистър Теория и практика на художественото образование 
4. Изабела Тодорова–дипл.  бакалавър Метал
5. Велислава Иванова Съботинова – дипл бакалавър – Дизайн на детската среда 
6. Георги Стефанов – дипл. бакалавър Скулптура 
 
Асистенти:
7. Борис Ивайлов Атанасов – 2 курс  Дизайн на детската среда 
8. Полина Георгива Сотирова – 3 курс Мода 
 
Втори екип
Учители:
1. Детелин Детелинов Йончев– магистър „Дизайн на компютърни игри“- ръководител на екипа
2. Лора Иванова Николова– Магистър Живопис 
3. Гергана Иванова Димитрова – Магистър Сценография 
4. Виолета Димитрова Димитрова – Магистър Книга и печатна графика 
5. Иванка Красимирова Колчакова – Магистър Теория и практика на художественото образование 
6. Мария Любомирова Чешмеджиева – дипл. бакалавар – Плакат  
 
Асистенти:  
7. Георги Гиков –  3 курс бакалавър -  Книга и печатна графика
8. Борислава Александрова Василева – 3 курс бакалавър - Скулптура
 
 
РЕЗЕРВИ:
1. Евгения Михаелова Илкова 
2. Пламена Теодорова Пеева
3. Светослава Дамянова Михайлова 

Сподели