Стипендиантска програма „Изкуства“

2014.10.29

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ представят стипендиантска програма „Изкуства“.
Квотите за учебната 2014/2015 година са две годишни стипендии, всяка от които е на стойност 3 000 лв.
Първата е за проект в област „Сценични изкуства“, който може да представя творческа идея свързана с театъра, операта, балета, танца, киното, анимацията, музиката или сценографията. Втората стипендия ще подкрепи проект в сферата „Изящни и приложни изкуства“. За нея могат да кандидатстват студенти, които искат да осъществят свои идеи, свързани с живописта, графиката, скулптурата, фотографията, керамиката, дърворезбата, художествения текстил, металопластиката, силикатните форми или живопис върху стъкло.
Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2014 г. В конкурса могат да участват студенти, обучаващи се в редовна, задочна или дистанционна форма по някоя от бакалавърските или магистърските специалности по изкуства във висшите учебни заведения в България, акредитирани от Министерството на образованието и науката.
Всеки кандидат може да участва в програма „Изкуства“ само с един творчески проект. Победителите ще станат известни в средата на март 2015 година и ще имат възможност да реализират своята творческа идея до една година след получаването на стипендията. 
Пълният регламент на програмата и необходимите документи за кандидатстване може да видите ТУК.

Сподели