Стипендии за гостуващи в Австрия представители на изкуството и културата 2017 г.

2016.08.24

Федералното канцлерство на Република Австрия в сътрудничество с Организацията КултурКонтакт Австрия (KulturKontakt Austria) отпускат 50 стипендии за гостуващи в Австрия представители на изкуството и културата във Виена и Залцбург за 2017 г.
 
Програмата има за цел насърчаване на културния обмен с държавите от Източна и Югоизточна Европа, като запознае участниците с многообразието на австрийската културна сцена и изкуства и способства за установяването професионален диалог с местни творци. Стипендията осигурява на участниците разходите по техния престой във Виена или Залцбург, а дейностите, предвидени в програмата, включват посещения на галерии, студия и музеи, контакти с литературния и издателския сектори, посещение на културни събития и музикални прояви.
 
Програмата дава възможност на участници до 40 годишна възраст, които не са участвали в предишни инициативи, организирани от КултурКонтакт Австрия или Федералното канцлерство и Министерство на образованието на Австрия да се включат в една от следните дисциплини в за период от 1 до 3 месеца:
 
Визуални изкуства; художествена фотография; видео и медийни изкуства; наука и технологии; музикална композиция; литература; литература за деца и младежи; превод на художествена литература; образование в областта на културата.
 
Настоящата покана е отворена за кандидати, с постоянно местожителство извън Австрия, които са приключили професионалното си обучение или имат поне 5 години опит като свободни артисти. Владеенето на немски или английски език на работно ниво е задължително.
 
Необходимо е кандидатите да изпратят свое портфолио на посочения от организаторите пощенски адрес във Виена. Адресът, повече информация за условията на програмата и крайните срокове за участие може да намерите ТУК .

Файлове за изтегляне

Сподели