Сто и двадесет години специалност „Скулптура“ в НХА

2016.10.14

17 октомври, 18:00 часа
Изложбени зали Рафаел Михайлов - Велико Търново
 
Изложбата представя исторически документи, фотографии, видео, пластики, дипломни работи. Ще бъдат изложени произведения на първите преподавателите в специалност „Скулптура“.
 
Създаването на специалност „Скулптура“ към Държавното рисувално училище преди 120 години е акт на дълбоката необходимост на тогавашния национален елит да се приобщи към културния живот на Европа. Феноменален факт е, че става сложен епохален скок в изобразителното ни изкуство. Новият вид професионализъм става основна мярка. Първите професори Жеко Спиридонов и Марин Василев, като възпитаници на европейските академии донасят новите модели на пластичен изказ, основаващи се на дълбоко познаване и пресъздаване на човешката натура. През пълния курс на обучение се изучават дисциплините етюд по натура и скулптура – композиция. Като резултат в България се появяват скулптурния портрет, голо тяло, жанрова и паметникова скулптура. Педагогическия принос на пионерите на българската скулптура е безценен. Той донася високо професионално ниво при подготовката на студентите, спомогнал да се проявят ярките таланти на Андрей Николов, Иван Лазаров, Любомир Далчев, Марко Марков и други.

Галерия

Сподели