Свободна позиция за длъжност „Уредник в галерия“

2020.10.05

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национална художествена академия обявява свободна позиция за длъжност „Уредник в галерия“
Кратко описание на длъжността:  опазване и наблюдение на експозициите в галерийното пространство
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно или висше в областта на изкуствата. Опит в галерийната дейност е предимство.
2. Компютърна грамотност-желателно, но не задължително
 
II. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
III. Подаване на документите:
Документите  се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, в запечатан плик, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
 
Краен срок  - 16.10.2020 г. (вкл.) до 16:00 часа.
 
IV. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
 
Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 20.10.2020 г.  на сайта на академията: www.nha.bg
Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 22.10.2020 г. от  11:00  часа в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, зала Академичен съвет. Резултатът ще бъде публикуван на 23.10.2020 г.  на сайта на академията: www.nha.bg
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на академията.
За справки: тел: 02/987 81 77

Сподели