Текстилът в Националната художествена академия от началото до днес (1898 – 2020). 60 години от създаването на специалността в съвременния й вид

2020.11.24

ВАЖНО!
Поради обявената емидемична обстановка и Заповед № 0286–О от 26.11.2020 г.  на Министъра на здравеопазването изложбата  „Преподавателите“ се отменя за 2021 г. Датите ще бъдат публикувани допълнително. 
Галерия „Академия“ няма да работи, съгласно разпоредбите до 21.12.2020 г.
 
Тази година специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ в НХА отбелязва 60 години от създаването си в съвременния ѝ вид, както и 122 години от първата школа за преподаване на текстил. По този повод на 01.12.2020 г. в галерия „Академия“ ще бъде показана изложбата „Преподавателите“, която включва произведения на преподавателите, допринесли за развитието на специалността през годините: проф. Марин Върбанов, проф. Димитър Балев, Мара Йосифова, проф. Васил Овчаров, проф. д-р Асадур Маркаров, проф. Вихрони Попнеделев, проф. д-р Аделина Попнеделева, проф. Анна Бояджиева, доц. д-р Вержиния Маркарова, ст. преп. д-р Цвета Явашева.
Изложбата цели да покаже развитието на специалността в исторически план, както и на нейния принос за обогатяването на художествения живот в страната. Нуждата от представяне пред широката публика на учебно-творческите процеси и постиженията в областта на съвременните художествени практики на специалността се обуславя и от необходимостта да се популяризира натрупаният опит, търсенията, възможностите и постиженията на съвременното текстилно изкуство. Водещите концепции на преподавателите и тяхната международна значимост водят до разпознаване на специалността като един от важните фактори в развитието на текстила като изкуство и текстилния дизайн в България. 
 
На 4.12.2020 от 13:00 часа ще се проведе Международен онлайн симпозиум за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила с лектори от Великобритания (Джанис Джефрис, професор по визуални изкуства към колеж Голдсмит, Лондонски университет); Полша (Марта Ковалевска, изкуствовед, куратор, университетски преподавател, главен куратор на Централен музей на текстила в Лодз); Франция (Бруно Итйер, изкуствовед, куратор на Cité internationale de la tapisserie, гр. Обусон); Швейцария (Жизел Еберхарт Котон, директор на фондация „Том Поли“, гр. Лозана); Китай (Асадур Маркаров, професор, съосновател на Триенале на нишковото изкуство, гр. Ханджоу), САЩ (Виктория Манганиело, визуален артист, професор по текстил в Ню Йоркския университет и Parson’s the New School), България (доц. д-р Вержиния Маркарова и проф. д-р Аделина Попнеделева). Симпозиумът ще допринесе за обогатяването и по-дълбокото запознаване както на студентите, така и на широката публика с актуалното случване в сферата на текстила по света. 
 
В програмата на честванията катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ планира още две събития:
изложба „Изящното в приложното изкуство“ на студенти от специалността с куратор проф. д-р Аделина Попнеделева и юбилеен каталог, които ще бъдат представени през 2021 г.
 
Изучаването на традиционните български килимарски орнаменти започва през 1898 г. със създаването на школата по декорация с преподавател Раймонд Улрих. Студентските проекти за килими печелят награди в едни от най-престижните за времето си европейски форуми в: Брюксел (1898 г.), Лиеж (1904 г.), Лондон (1906 г.). По-късно за преподаватели са поканени Стефан Баджов (1908 г. – декоративно изкуство) и Харалампи Тачев (1910 г. – декоративно изкуство и стилознание).
 
Широкото присъствие на текстила в човешкия бит (за облекло и в интериора), както и бързо разрастващият се всред все повече социални кръгове интерес към модата и нейните постоянно променящи се тенденции, водят до необходимостта от нова специализирана школа. Така през 1904 г. се създава „Школата по везмо и плетене на тантели“ с преподавател Тереза Холекова–Михайлова, която я ръководи до 1922 г. В нея се изучават образци от традиционната българска бродерия и брюкселската дантела. Създават се проекти и текстилни произведения за облекло и интериор.  От 1923 г. школата се поема от Райна Руменова. 
 
През годините както Академията, така и ателиетата по текстил претърпяват различни промени.
С разрастването на индустриализацията в България се засилва потребността от дизайнерски кадри. Това е предпоставка отново да бъде създадено ателие за обучение по текстилни практики. Необходим е специалист, който да оглави възродената специалност. С постановление на Министерския съвет № 201 от 7 септември 1959 г.  се открива специалност „Художествено оформяване на тъканите“. Ръководството на ВИИИ „Н. Павлович“ изпраща през 1953 г. второкурсника Марин Върбанов, правещ впечатление не само с таланта си, а и с изключителната си харизма и умения в общуването, като стипендиант в Китай (по Спогодба за културно сътрудничество между НР България и КНР от м. юли 1952 г., включваща и обмен на студенти), за да учи текстилен дизайн и текстилно изкуство.
 
След дипломирането си (1959 г.), Марин Върбанов се завръща в България и започва да преподава текстилна композиция и живопис. За времето, в което ръководи специалността, той успява да обучи и възпита няколко поколения български артисти, работещи в областта на текстилното изкуство и текстилния дизайн, някои от които играят важна роля в развитието на изкуството на текстила в световен мащаб. Негова и на екипа, който сформира по-късно, е заслугата за създаването на съвременната българска текстилна школа. 
 
Специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ се развива и утвърждава като една от най-прогресивните и търсени специалности в НХА. Преподаватели и студенти от специалността участват активно в художествения живот на страната и света и изграждат облика на съвременния български текстил. Двете главни опорни точки за създаване на специалността още от самото начало са богатата българска традиция в областта на текстила и социалният интерес и потребност на обществото от високохудожествени текстилни продукти. 
 
Чрез опита, натрупан през годините на своето съществуване, специалност „Текстил – изкуство и дизайн” изгражда една обща, фундаментална стратегия за настоящето и бъдещото си развитие. Това е цялостна художествена концепция на базата на индивидуалните потребности и естетически и духовни нужди на обществото.
Специалността доказва постоянно състоятелността на своята стратегия за подготовка на адекватно реагиращи художници, работещи в областта на текстилното изкуство и дизайн. Това са всестранно подготвени за конкурентната ситуация днес специалисти. Нуждата на съвременната личност от високоестетически произведения обуславя важността на съществуването и развитието на специалността, която е гъвкава, съвременна и модерна.
 
Преподавателите, ангажирани в учебния процес – изявени художници с дългогодишна практика и международно признание, се отличават с голям творчески и преподавателски опит. Студентите, завършили специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, създават облика на съвременния художествен текстил и дизайн в България. Със съвременен учебен план, опирайки се на възгледите за широко отворена за новостите и идеите подготовка, обучението се стреми да обвърже в едно цяло проблемите на текстилното изкуство и текстилния дизайн. В условията на пазарната икономика, специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ търси нови, съвременни форми в учебния процес и мотивация за придобиване на знания и използването им в живота. Така специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, нейните преподаватели и студенти стават част от европейското и световно текстилно изкуство и дизайн.
 
Вержиния Маркарова / Дима Недялкова–Каприева
Ноември, 2020 г.

Сподели