Юбилеен брой на списание ИЗКУСТВО И КРИТИКА

2022.04.21

Във втората година от създаването си електронното списание ИЗКУСТВО И КРИТИКА издаде и печатен, и електронен брой, посветен на 125-годишния юбилей на Националната художествена академия.
Като част от събитията, посветени на отбелязването на годишнината, редакционният екип на списанието отправи покани към изявени представители на преподавателския състав, които се включиха с авторски текстове, посветени както на събития, свързани с честването на юбилея, така и с научни изследвания с по-широк тематичен обхват.
 
Встъпителната поздравителна статия от ректора на НХА проф. Георги Янков акцентира върху ключови моменти в развитието на учебното заведение през последните няколко години, белязани с особена динамика, свързана с реконструкция и разширяване на централната сграда на Академията, откриването на Филиала в град Бургас, както и множеството научни и културни събития, съпроводени от преодоляването на неизбежните трудности, причинени от стоварващите се върху всички ни кризи.
Две от статиите – на Милена Балчева-Божкова и на Теодор Лихов – са посветени на проекта, свързан с реализираната изложба „125 години Национална художествена академия в 125+ фотокадъра“ от гледна точка на изследователския процес и от дизайнерска гледна точка.
Статията на Бойка Доневска анализира първите частни художествени школи в България – на Борис Шац и на Естир Слепян – и тяхната роля за формирането на Държавното рисувално училище.
Венелин Шурелов изследва различните практики на боди хакинга – интегрирането на човешкото тяло с технологиите в контекста на разширяването на постчовешката субективност.
Статията на Стефан Белишки е посветена на приносите на Алоис Ригл за опазването на световното културно наследство.
Божидар Бояджиев представя изложбата на негови студенти в галерия „Академия“, състояла се през 2019 година – няма „Аз“, няма „Имам“, няма „Съм“.
Статията на Зарко Ждраков е посветена на 700-годишнината от смъртта на Данте и е озаглавена „Божествената комедия“ и православните делегати на Флорентинския събор през 1438 – 39 година“.
Чавдар Попов изследва фундаментални културологични въпроси в студията си „Светът на изкуството“ в перспективата на съвременното изкуствознание“.
Емил Попов споделя спомените си по трънливия път на творец и дългогодишен преподавател в специалност „Скулптура“ на Националната художествена академия.
Иван Газдов изразява дълбоката си почит към своите бележити професори Александър Поплилов и Васил Йончев в статията „За възхищението и забравата“.
Георги Павлов представя дипломната изложба на бакалаврите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ през 2021 г. в очакване на първите дипломирани бакалаври от Филиал Бургас. 
 
Екипът на електронното списание ИЗКУСТВО И КРИТИКА изразява признателността си към всички автори, дали своя принос за юбилейното издание.
 
Юбилейният брой на електронното списание ИЗКУСТВО И КРИТИКА вече е достъпен онлайн на http://izkustvo-i-kritika-nha.bg

Сподели