Удължава се срока за подаване на документи по обявените конкурси за свободни позиции

2020.03.17

Във връзка с въведеното извънредно положение в България се удължава, до 31 март, срока за подаване на документи по обявените конкурси за длъжности:
 
1. „Ръководител финансов отдел – Главен счетоводител“
2. „Ръководител административно–правен отдел“
3. „Експерт европейски програми и проекти“
 
Документи ще се пиемат, лично в НХА, само на 30 и 31.03.2020 г. 
С цел избягване натрупването на хора, молим да позвъните и да си уговорите час за една от двете дати, на тел: 02/987 81 77
 
Изтеглете „Заявление за участие в подбор“, което трябва да попълните и донесете в НХА, при подаване на документите!
 

Сподели