Важни дати – учебна 2014/2015 година

2014.06.12

– Приемни изпити за чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър”, учебна 2014/2015 година от 10 до 12 септември 2014 година
– Приемни изпити за прием в ОКС „Магистър”, уч. 2014/2015 година – 16 и 17 септември 2014 година
– Откриване на учебната 2014/2015 година на 18 септември 2014 г. (четвъртък)
– I част на зимния семестър от 23 септември до 20 декември 2014 г.
– Коледна и Новогодишна ваканция от 22 декември 2014 г. до 02 януари 2015 г.
– II част на зимния семестър от 05 до 17 януари 2015 г. (15 уч. седмици)
– Заверка на зимния семестър по деканати от 19 до 21 януари 2015 г.
– Изпитна сесия на зимния семестър от 26 януари до 06 февруари 2015 г.
– Защита на дипломна работа на о.к.с. „магистър” от 02 до 09 февруари 2015 г.
– Поправителна зимна изпитна сесия от 09 до 15 февруари 2015 г.
– Летен семестър от 16 февруари до 30 май 2015 г.
– Великденска ваканция от 10 до 14 април 2015 г.
– Заверка на летния семестър по деканати от 01 до 03 юни 2015 г.
– Изпитна сесия за летния семестър от 04 до 24 юни 2015 г.
– Изпитна сесия за летния семестър  за IV курс на ОКС „бакалавър” и V курс на спец. „Реставрация” да протече от 3 до10 юни 2015 г.
– Редовна сесия за защита на дипломна работа на о.к.с. „бакалавър” и поправителна сесия за о.к.с. „магистър” от 11 до 18 юни 2015 г.
– Приемни изпити за ОКС „Бакалавър”, уч. 2015/2016 г. от 02 до 15 юли 2015 г.
– Приемни изпити за прием в ОКС „Магистър”, уч. 2015/2016 година – първи прием – 6 и 7 юли 2015 година
– Поправителна септемврийска сесия 7–14 септември 2015 година
– Приемни изпити за чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър”, уч.
2015/2016 година от 09 до 11 септември 2015 година
– Приемни изпити за прием в ОКС „Магистър”, уч. 2015/2016 година – втори прием – 16 и 17 септември 2015 година

Сподели