Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0025

2014.10.21

28 октомври, 11:00 часа, галерия „Академия“
 
Националната художествена академия ще представи резултатите по проект BG051PO001-3.1.08-0025 „Усъвършенстване на системата за управление в Националната художествена академия чрез въвеждане на Автоматизирана университетска информационна система“ на заключителна пресконференция, която ще се състои  на 28 октомври от 11:00 часа в галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1.
 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“
Стойност на проекта: 492 752, 41 лв.
Продължителност на проекта: 18.02.2013 – 30.10.2014 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Файлове за изтегляне

Сподели