Заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0046

2014.06.23

Националната художествена академия ще представи резултатите по проект BG051PO001-4.3.04-0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“ на заключителна пресконференция, която ще се състои на 26 юни 2014 от 11:00 часа в галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“
Период на проекта от 29.10.2012 г. до 29.06.2014 г.
Обща стойност: 494 313. 02 лв.


 

Файлове за изтегляне

Сподели