Заповед за възстановяване на присъствени занятия

2021.01.27

Заповед № 0017-О/26.01.2021 г. на Ректора на НХА за възстановяване на присъствените занятия за всички практически и специални дисциплини в НХА. Теоретичните дисциплини продължават да се провеждат от разстояние, в електронна среда, в съответствие с графика на занятията за уч. 2020/2021 г.

Сподели