Брой студенти и такси за прием и обучение 2016

Заповед на Ректора на НХА за таксите за кандидатстване за уч.2016/2017 г.
 
Брой на приеманите студенти и докторанти и чуждестранни студенти за уч.2016/2017 г.
 

Страници