Брой студенти и такси за прием и обучение 2019/20

Заповед на Ректора на НХА за таксите за кандидатстване за уч.2020/2021 г.
 
Брой на приеманите студенти,  докторанти и чуждестранни студенти за уч.2020/2021 г.