Факултет за изящни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИИ
доц. Здравко Каменаров, председател
доц. д-р Здравка Василева, зам.-председател
 
ДЕКАН
проф. Светозар Бенчев
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. Регина Далкалъчева
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
проф. Андрей Даниел, проф. Божидар Бояджиев, проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Емил Попов, проф. д-р Красимира Коева, проф. Любомир Каралеев, проф. Николай Драчев, проф. д.изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. д.изк. Свилен Стефанов, проф. Станислав Памукчиев, доц. д-р Десислава Христова - Тошева, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Здравка Василева, доц. Йохан Йотов, доц. Николай Цачев, доц. Регина Далкалъчева, доц. Цветослав Христов, ст. преп. Асен Миланов, ст. преп. Валентин Господинов, ас. Емануела Ковач, ас. Васил Колев, Мирослава Станева; (студент); Радостин Седевчев, (студент)

Страници