Факултет за приложни изкуства и дизайн

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФПИД
доц. д-р Момчил Мирчев, председател
доц. Емил Бачийски, зам.-председател
 
ДЕКАН
проф. д-р Арсен Минков
ЗАМ.-ДЕКАН
проф. д-р Маня Вапцарова
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ

проф. д-р Величка Минкова, проф. д-р Вержиния Маркарова, проф. д-р Мариела Гемишева, проф. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Елизар Милев, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Захари Ганчев, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Момчил Мирчев, доц. Роберт Цанев, доц. д-р Росен Тошев, доц. д-р Светлин Балездров, доц. д-р Стефан Белишки, доц. д-р Теодор Лихов, доц. д-р Цвета Явашева-Иванова, гл. ас. д-р Венцислав Шишков, гл. ас. д-р Николай Божилов, ас. д-р Рафаела Рафаелова, Елена Капелова – студент, Преслава Петранова – студент, Дарина Димитрова – студент

 

Страници