Galerie im Traklhaus, Залцбург

За резидентска програма в Galerie im Traklhaus, Австрия на Научен съвет към НХА беше избран доц. д-р Росен Тошев. Той предстои да реализира своя престой в ателието в Залцбург през месец октомври 2023 г.

Художничката, селектирана за резидентки престой в България през 2023 г. от Залцбург, е госпожа Вира Комулейнен. Тя от своя страна ще осъществи творчески престой в град Ахтпол през месец септември 2023 г., по време на Лятната фотографска академия.

Обмените се реализират по линия на сключеното споразумение за творчески резиденции между Национална художествена академия и Galerie im Traklhaus, Австрия.

Галерия