Контакти

Кариерен център
ул.  „Шипка“  № 1
тел: 4230150, 0882370075
kariera@nha.bg
 
  ръководител на Кариерния център
 
 
Свилена ЧелебийскаМатеева
02 988 1702
s.mateeva@nha.bg
 
Диди Спасова
088 251 5114
d.spasova@nha.bg