Магистърски програми

  • Компютърни игри (МА) Индустрията за компютърни игри е един бързо развиващ се сектор от развлекателния бизнес, а подрастващото поколени...
  • Костюми и аксесоари за сюжетни игри, карнавали и атракциони (МА) Програмата  има  за  цел  да  изясни  редица  проблеми,  свързани  с...
  • Детска среда – екстериор (МА) Детските площадки за игра на открито са пространства, където децата прекарват доста голяма част от детството си в...
  • Детска среда – интериор МА Кандидатите за тази образователна степен трябва да притежават основни композиционни знания и пластични умения (ри...
  • Средства за игра (МА) Средствата за игра имат изключително влияние върху развитието, възпитанието, обучението и изграждането на детето ...
  • Мода (МА) Философията на специалност „Мода“, която създава уникалния ѝ характер в национален и международен пла...
  • Реставрация (МА) Реставрация в НХА е специалност в образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита след минимум...