Ръководство

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НХА
проф. Виктор Паунов, председател
доц. Роберт Цанев, зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Десислава Минчева, проф. д-р Здравка Василева, проф. д-р Маня Вапцарова, проф. д-р Николай Младенов, проф. д.изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф.  д.изк. Свилен Стефанов, доц. д-р Бойка Доневска, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Любомил Драганов, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. Роберт Цанев, доц. д-р Румяна Панкова, доц. д-р Стефан Белишки, гл. ас. д-р Венцислав Шишков, гл. ас. д-р Рангел Чипев, гл. ас. д-р  Сузана Каранфилова, ст. преп Страхил Ненов, Свилена Челебийска-Матеева – служител, Алиса Стоилова – студент,  Гергана Йонова – студент, Марлен Станчева – студент, Преслава Петранова – студент 
 
РЕКТОР
проф. Георги Янков
 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав – проф. д-р Николай Младенов
Зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност – проф. д.изк. Свилен Стефанов
Зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност – доц. Роберт Цанев
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан
доц. д-р Регина Далкалъчева, зам.-декан
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
доц. Мирослав Богданов, декан
проф. д-р Арсен Минков, зам.-декан
 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И ЗВЕНА
Началник на Учебно-методичен отдел  Свилена Челебийска-Матеева
Ръководител на Aдминистративно-правен отдел – Нели Тодорова
Ръководител на Стопански отдел – инж. Елин Стоянов
Ръководител на галерийната и изложбената дейност – доц. д-р Росен Тошев
Ръководител на електронната и печатната дейност – Антон Иванов
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
проф. д-р Десислава Христова-Тошева, председател
проф. д-р Кирил Божков, зам.-председател

доц. д-р Вержиния Маркарова
доц. д-р Момчил Мирчев
Зорница Йовева – студент
 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

Страници