За нас

На заседание на Общо събрание на Студентски съвет на 28.11.2016 г. беше избрано ново ръководство. Неговият мандат е две академични години. То спазва принципа за приемственост на проектите и желае да надгради постигнатото до сега като си поставя следните цели:
1. Подпомага учебния процес и студентските програми.
2. Организира ефективното и прозрачно функциониране на СС.
3. Информира, развива и стимулира членовете на съвета. 
 
Послание от председателя на Студентския съвет:
„Скъпи колеги,
Студентският съвет на НХА ви приканва да се обръщате към нас с всякакви въпроси по време на обучението си в Академията. Апелираме за чести контакти с нас и активност в студентския живот от страна на всеки обучаващ се.“
 
Общо събрание на СС:
 
Студентски изпълнителен съвет:
Председател
Вяра Иванова – III курс, специалност „Изкуствознание“
тел. 0889905582; e-mail: ivanova.v@nha.bg
Секретар
Гергана Труканова – III  курс, спец. „Метал“
тел. 0896417690; e-mail: g.trukanova@nha.bg
 

Членове:

1. Лало Николов, ІV курс, спец. „Книга и печатна графика“
2. Боян Александров, докторант по „Изкуствознание“
3. Божидар Жеков, ІІІ курс, спец. „ Дизайн на порцелан и стъкло“
4. Георги Гиков, ІІ курс, спец. „Книга и печатна графика“
5. Емилио Бората, ІІІ курс, спец. „Плакат и визуална комуникация“
6. Гергана Труканова, ІІ курс, спец. „Метал“
7. Вяра Иванова, ІІ курс, спец. „Изкуствознание“
8. Мирела Събева, ІІ курс, спец. „Стенопис“
9. Гергана Ангелова, ІІІ курс, спец. „Стенопис“
10. Стиляна Джонгова, ІІ курс, спец. „Текстил“
11. Мария Стоянова, І курс, спец. „Метал“
12. Александър Миков, ІІІ курс, спец. „Скулптура“
13. Кристиян Димитров, ІІІ курс, спец. „Резба“
14. Ивайло Иванов, І курс, спец. „Резба“
15. Радостин Седевчев, І година докторанр „Стенопис“
16. Северина Енева, І курс, спец. „Живопис“

Контакти: ss@nha.bg
Към СС принадлежат следните постоянни спомагателни органи:
Комисия по учебната дейност (КУД) – тази комисия обсъжда въпросите по учебния процес и учебните планове.
Комисия по социалнобитовото осигуряване (КСБО) – занимава се с проблеми относно студентските общежития и участва в кампаниите за стипендии, с цел прозрачност за студентите.
Финансова комисия (ФК) – занимава се със финансовите въпроси, свързани с учебния процес.
Еразъм отдел като спомагателна структура към СС