За нас

На заседание на Общо събрание на Студентски съвет на 19.10. 2017 г. беше избрано ново ръководство на Студентски съвет към НХА.  Неговият мандат е две академични години. То спазва принципа за приемственост на проектите и желае да надгради постигнатото до сега като си поставя следните цели:
1. Подпомага учебния процес и студентските програми.
2. Организира ефективното и прозрачно функциониране на СС.
3. Информира, развива и стимулира членовете на съвета. 
 
Общо събрание на СС:
 
Студентски изпълнителен съвет:
 
Председател
Григор Григоров – II курс, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“
тел. 0884602085; e-mail: g.grigorov@nha.bg
 
Зам.-председател
Мирела Белчева – I курс, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“
тел. 0884371237; e-mail: 
 
Секретар
Мила Вацова – I  курс, специалност „Реставрация“
тел.0894319591; e-mail: 
 
Зам.-секретар
Карина Добрева  – II  курс, специалност „Плакат и визуална комуникация“
тел. 0877086147; e-mail: 
 
Членове:
1. Александра Ангелова, ІІ курс, спец. „Метал“
2. Гергана Иванова, ІІІ курс, спец. „Графика“
3. Петра Димитрова, ІІІ курс, спец. „Живопис“
4. Кремена Жобова, ІІ курс, спец. „Скулптура“
5. Георги Гиков, ІV курс, спец. „Книга, Илюстрация и печатна графика“
6. Гергана Труканова, ІV курс, спец. „Метал“
7. Вяра Иванова, ІV курс, спец. „Изкуствознание“
8. Стиляна Джонгова, ІV курс, спец. „Текстил изкуство и дизайн“
9. Мария Стоянова, ІІІ курс, спец. „Метал“
10. Северина Енева, ІІІ курс, спец. „Живопис“
11. Александър Миков, І курс, Магистър „Скулптура“
12. Мира Миладинова, І курс, спец. „Скуплтура“
 
Контакти: ss@nha.bg
Facebook на Студентски съвет
 
Към СС принадлежат следните постоянни спомагателни органи:
Комисия по учебната дейност (КУД) – тази комисия обсъжда въпросите по учебния процес и учебните планове.
Комисия по социалнобитовото осигуряване (КСБО) – занимава се с проблеми относно студентските общежития и участва в кампаниите за стипендии, с цел прозрачност за студентите.
Финансова комисия (ФК) – занимава се със финансовите въпроси, свързани с учебния процес.
Еразъм отдел като спомагателна структура към СС