Доставка на хардуер за нуждите на Национална художествена академия

691556 от 2015.10.09

Статус Приключен
Решение АОП №691556
Обявление за обществена поръчка АОП № 691564
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване

1. Указания за участие

2015-10-09 10:30:20

2. Техническо задание

2015-10-09 10:35:28

3. Приложения.

2015-10-09 10:40:32

4. Проект на договор.

2015-10-09 10:45:10

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
Заповед №0263-О 2015-11-09 
Покана за отваряне плик №3 2015-11-16
Протокол №1 2015-11-24
Протокол №2 2015-11-24
Решение №0275-О 2015-11-24
   
Изпълнение/плащане към: