Брой бакалаври, магистри и докторанти за прием 2016

Брой на приеманите студенти и докторанти и чуждестранни студенти за уч.2016/2017 г.

Сподели