Брой студенти за прием и обучение 2017

Утвърден брой студенти и докторанти а прием в уч.2017/2018 г.

Сподели