Приемни изпити за о.к.с. Магистър 2022/2023

Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи. 

 

 

 

 

Сподели