Дипломни защити

Зимен семестър – учебна 2017/2018
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „магистър“ – редовна дипломна сесия, випуск 2017/2018
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – поправителна дипломна сесия, випуск 2016/2017
1 – 7 февруари 2018 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели