Дизайн за детската среда

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността придобиват знания, професионални умения и творчески възможности в организацията на средата като цялост; в художественото проектиране на отделни продукти, свързани с възпитанието, развитието, бита, образованието, здравето, хигиената и свободното време на децата; както и опит в работата с графични и триизмерни компютърни програми.
В курса на обучение са застъпени основни и съпътстващи дисциплини, целящи да изградят богата изобразителна култура в композиционно, цветово, графично, пластично и конструктивно отношение.
Завършилите бакалаври намират реализация във всички сфери на дизайна за детска среда. Могат да извършват проучвателна, изпълнителска и проектантска дейност за създаване дизайна на продукт, на интериорни и екстериорни решения в жилищна и обществена среда, както и да преподават изобразителни изкуства в общообразователните и професионални училища, ако са завършили II-ра специалност „Теория и практика на художественото образование“.
 
Редовни преподаватели:
доц. д-р АРСЕН МИНКОВ
доц. ТЕОДОРА МЕХАНДОВА
доц. д-р МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
доц. д-р ВЕЛИЧКА МИНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. ГЕОРГИ ЦАНОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. ГЕОРГИ ГИКОВ
доц. ГЕОРГИ ДОБРОСЛАВОВ
преп. АЛЕКСАНДЪР ТАШКОВ
преп. инж. ЕМИЛ ИВАНОВ
преп. ТАНЧО ТАНЧЕВ
преп. ИВАЙЛО СИРКАРОВ
преп. ЕКАТЕРИНА ГЕРОВА
преп. СТЕФАНА ЧЕРНАЕВА
преп. д-р МАРГАРИТА ДОНЧЕВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели