Графичен дизайн (МА)

Смисълът и значението на графичната комуникация в различните области на живота определя отговорната социална роля на обучаващите се в магистърската програма „Графичен дизайн“ в обществото. Проектирането на графични съобщения в графичната комуникация е обособена творческа дейност в областта на изкуството – естетическа изява, свързана с логиката, подчинена на правила и задължително експериментиране.
В програмата „Графичен дизайн“ се разглеждат естетическите и семантичните аспекти на графичното съобщение. Художествената страна – форма, стил, композиция – и семантичното в посланието са гаранция за неговата комуникативност. При проектиране на графични съобщения естетическото е равно на семантичното – графичното съобщение е единство на художественото и съдържателното.
Програмата развива у бъдещите графични дизайнери качеството да проектират самостоятелно, да търсят и откриват нови възможности и създават нови правила. Уникалният и неповторим графичен дизайн е повече от правилно употребена мярка. Магистърската програма е и етап на творческата свобода. Тя предполага и отказ от правилата. Тя подкрепя всеки експеримент – различното, нестандартното, откривателството на нови правила – отворен, развиващ се модел на практически безкрайните възможности в графичния дизайн.
Дипломираните магистри се изявяват като свободно практикуващи художници, артдиректори, креативни директори или художествени редактори в областа на приложната графика, рекламата и електронните медии. Техният професионализъм и образователен ценз им позволяват да работят пълноценно като университетски и други преподаватели, ръководни кадри в културни институции, експерти в областта на визуалните изкуства.
 
Редовни преподаватели:
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
ас. ФИЛИП БОЯДЖИЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. ТОДОР ВАРДЖИЕВ
проф. КИРИЛ ГОГОВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели