Илюстрация (МА)

Обучението в магистърска програма „Илюстрация“ е напълно адекватно на съвременните световни тенденции и процеси, развиващи се от десетилетия и затвърждаващи категорично позицията на този жанр като самостоятелно обособено графично изкуство.
Тоталното присъствие на илюстративното изображение с цялото му многообразие в ежедневието позволява нови смислови качествени нива на професионална специализация и проявления на илюстратора.
Същевременно магистърската програма запазва възможността студентите да задълбочат познанията си и овладеят на по-високо ниво проблематиката, отнасяща се до графичната цялост на всички видове книжни издания, периодиката, рекламните – печатни и електронни медии. Така заявените цели програмата покрива чрез разработване на индивидуални творчески проекти в художествената (Fiction illustration), научната (Non-fiction illustration), информационната (Magazine illustration; Periodical illustration), рекламната област, в областта на изображенията в екранните медии, pop-up и артизданията (Artist book; Artist’s book; Künstlerbuch).
Дипломираните магистри се изявяват като свободно практикуващи художници, арт директори, художествени редактори в областта на книгоиздаването, приложната графика, рекламата и електронните медии, като университетски и други преподаватели, ръководни кадри в културни институции, експерти в областта на визуалните изкуства.
 
Редовни преподаватели:
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ
доц. НИКОЛАЙ ЦАЧЕВ
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
ас. ФИЛИП БОЯДЖИЕВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели