Изкуство на книгата (МА)

Квалификационната степен „магистър“ извежда на по-високо ниво овладяването на пластическата проблематика в посока формиране и провеждане на активна издателска политика и стратегия, както и на генериране и реализация на артмениджърски проекти. Основна цел на обучението е поощряване на творческо мислене, способно да проведе цялостна мащабна художествена идея и графична концепция за издателска идентичност; формиране на естетическа позиция, основана на спецификата на жанровата издателска ниша; способност да се обединят различни творчески темпераменти и нагласи в цялостна издателска визия.
Магистърската степен на обучение в програма „Изкуство на книгата“ цели да подготви студентите за ролята им на водещи в практиката художници, да им даде знания и умения за работа в екип и работа със сътрудници, да възпита естетически оценъчни критерии към чуждото творчество, както и да изгради способност за създаване на обществени естетически нагласи и задоволяване на обществени потребности в крайно динамичната съвременна визуална среда.
Дипломираните магистри се изявяват като свободно практикуващи художници, арт директори, художествени редактори в областа на книгоиздаването, приложната графика, рекламата и електронните медии. Техният професионализъм и образователен ценз им позволяват да работят пълноценно като университетски и други преподаватели, ръководни кадри в културни институции, експерти в областта на визуалните изкуства.
 
Редовни преподаватели:
доц. РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА
доц. д-р ИЛИЯ ГРУЕВ
ас. ФИЛИП БОЯДЖИЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. СТЕФАН ГРУЕВ

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели