Изложба 3х10 – 30 години специалност „Дизайн за детската среда“

4-15 юли 2019

Откриване – 4 юли, 18:00 часа
галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1

През 2019 година специалност Дизайн за детската среса отбелязва своята 30 годишнина. По този повод в галерия Академия ще бъде открита ретроспективна изложба включваща студентски работи – семестриални и дипломни задачи и проекти. Експозицията разкрива основните направления, които са застъпени в специалността –средства за игра, интериор за деца – жилищен и обществен, учебно-възпитателни средства, костюми за ролева игра, съоръжения за игра и спорт на открито, компютърни игри, детска среда – интериор, Детска среда – екстериор, Средства за игра, Костюми и аксесоари за сюжетни игри, карнавали и атракциони.

Специалност „Дизайн за детската среда“ е открита преди 30 години, като неин основател е проф. Серафим Серафимов. Създаването и е продиктувано от необходимостта от осъвременяване и хуманизиране на предметно-пространствената среда на децата. Опитът от другите клонове на дизайна е необходим, но не е достатъчен за тази строго специфична материя, определяща детския свят – неговия бит, култура, образование, игра. Спецификата на насочения към детето дизайн е с различно емоционално звучене от тази на дизайна, предназначен за възрастни и същевременно е подчинена на общите традиции на българските пластични изкуства.
Преподавателският състав през годините е включвал висококвалифицирани професионалисти – художници и дизайнери, обогатяващи учебния процес със собствения си опит и обърнати към бъдещето, както и специалисти в областта на архитектурата, ландшафта, техническите науки. Сред тях – проф. Серафим Серафимов, проф. Марин Коцев, проф. Румен Райчев, проф. Митко Динев, проф. Димитър Тасев, доц. Георги Доброславов, проф. Елка Петрова, проф. Весела Гюрова и др. Настоящият щатен екип се състои от доц. Теодора Механдова (ръководител катедра), доц. д-р Магдалена Лазарова, и завършилите специалността кадри – проф. д-р Арсен Минков, доц. д-р Величка Минкова, гл .ас. д-р Рая Гайтанджиева, ас. Георги Цанов, проф. Георги Гиков, проф. Милена Николова, доц. Илия Върбанов, доц. Румяна Панкова, доц. Момчил Мирчев, ландш.арх. Ивайло Сиркаров, инж. Елисавета Йорданова.

Галерия

Сподели