Кампания за държавни стипендии за отличен успех - зимен семестър 2018/2019

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОБЯВЯВА:
КАМПАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ
зимен семестър 2018/2019
 
На основание ПМС №90 от 26 май 2000г., измененията и допълненията към него, всеки студент на НХА, редовно обучение с отличен среден успех от предходните два семестъра, може да кандидатства за държавна стипендия за отличен успех, без студентите първокурсници и без студентите, които се класираха на приключилата през ноември 2018, кампания за държавни стипендии за успех и доход.
 
Кандидатстването се извършва като се попълнят електронно съответните формуляри през системата https://ams.nha.bg/, сектор стипендии, която ще бъде отворена след публикуването на обявата – от 4 декември  2018 г. до  14 декември 2018 г. включително.
 
ВНИМАНИЕ! Системата изисква да посочите и среден месечен доход на семейството, в това поле нанесете 00.00
 
Указания
 
2.  След публикуването на класирането на сайта на НХА, сектор стипендии, класираните студенти следва  да предадат разпечатаните и подписани формуляри  (обр. 1 - молба и обр. 4 – декларация)  заедно с  ксерокопие от IBAN – номер на банкова сметка - открита в Societe Generale Експресбанк,  в служба стипендии  на НХА, ул. Шипка 1, северна сграда, по следния график:
 
17 декември –– II курс, ОКС бакалавър
18 декември –  III курс, ОКС бакалавър
19 декември – IV курс,ОКС бакалавър 
20 декември –II курс,ОКС магистър 
14:00  – 17:00 часа, 
 
За контакти: Мария Ландова – Главен експерт стипендии и общежития, m.landova@nha.bg

 

Файлове за изтегляне

Сподели