Кандидатстудентски курсове и консултации за 2018/2019

Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации за учебната 2018/2019 година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Националната художествена академия организира кандидатстудентски консултации и квалификационни курсове за учебната 2018/2019 година, за м. април 2018 г., както следва:
 
• РИСУВАНЕ•  – с ръководител проф. Любомир Каралеев
При заплащане еднократно на 3-те  постановки през м. април 2018 г. – таксата е 96,00 лв. Курсът е всички специалности на НХА.
24 учебни часа - 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
На  14, 21 и 28 април 2018 г.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ И ГРАФИКА•  – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на  4 постановки през м. април 2018 г. – таксата е 128,00 лв. 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
За неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 1, 15, 22 и 29 април 2018 г. 
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ •  – с ръководител доц. Росен Цветанов
При заплащане еднократно на 4 постановки през м. април 2018 г. – таксата е 128,00 лв. Курсът е за някои специалности от Приложния факултет.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 1, 15, 22 и 29 април 2018 г.
Адрес: бул. „Цариградско шосе” № 73 –– I етаж, ателие № 29
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
•ЖИВОПИС •  – с ръководител доц. д-р Здравка Василева
При заплащане еднократно на  4 постановки през м. април 2018 г. – таксата е 128,00 лв. Курсът е за специалност  „ЖИВОПИС“ 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Неделя – от 9:30 до 17:00 часа
На 1, 15, 22 и 29 април 2018 г.
Адрес: бул. „Шипка” № 1 –– I етаж, ателие № 39 (СЕВЕРНА СГРАДА)
Формат на листа – 50/70 см.
Материали – акварел, темпера, маслени бои, цветни тушове, пастели, акрил – по избор на кандидатите, които, заедно с пособията, се осигуряват от тях.
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
•ПЛАКАТ• 
На 14 и 15 април (събота и неделя) 2018
На 12 и 13 май (събота и неделя) 2018
За юни 2018 – допълнително точните дати
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в (червената) южната сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1, ателие №16
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, ас. д-р Георги Павлов, докторант Жаклина Жекова, докторант Яна Анева.
За повече информация
тел. (+359) 88 7 884 866
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
 
•МОДА• 
На 14 и 15; 28 и 29 април (събота и неделя) 2018
На 12 и 13май (събота и неделя) 2018
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка. 
4.  Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в катедра „Мода“.
Специализираните консултации се провеждат на бул. „Дондуков“ 56
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. М. Богданова, проф. Г. Асса, доц. А. Аврамова, доц. д-р Я. Костадинова, доц. д-р М. Гемишева, ст.преп. К. Цанева, хон. преп д-р А. Гергинов, хон. преп. Н. Йорданова
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място или в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
За повече информация
бул. „Дондуков“ №56, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 889990554 
 
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ
Както всяка година, така и тази, Националната художествена академия организира курс по „Изкуствознание“, който е полезен за кандидат-студентите в посочената специалност. Курсът запознава кандидатите с изискванията и критериите за конкурсните изпити по теми от конспекта на специалността. Курсът ще се проведе през пролетната ученическа ваканция-м. април 2017 г. 
При заплащане еднократно на курса – таксата е 50,00 лв.
Занятия – на 4 и 5 /сряда и четвъртък/  април 2017 г., два дни - общо 10 лекционни часа.
При заплащане на отделни занятия, таксата за 1 лекционен час е 5,00 лв.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – ателие № 7 по обявена програма.
Справки  и записвания: ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен  отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02
 
•КВАЛ.КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО • 
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10:00 ч. до 15:00 ч.
На 7, 14, 21 и 28 април 2018 г. 
Записвания – от 10:00 ч. на посочените по-горе дати през м. март 2018 г. при ръководителя на курса – г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20 

Сподели