Кандидатстудентски курсове и консултации

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ЛЮБИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ  2017 ПО:
 
• РИСУВАНЕ – с ръководител проф. Любомир Каралеев
При заплащане еднократно на 3-те постановки през м. МАЙ  2017 г. – таксата е 96,00 лв. Курсът е всички специалности на НХА.
24 учебни часа - 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота – от 9.00 до 16.30 часа
На   13, 20 и 27 май 2017 г.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ И ГРАФИКА – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на  4-те постановки през м. МАЙ  2017 г. – таксата е 128,00 лв.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Неделя – от 9.00 до 16.30 часа
На   7, 14, 21 и 28 май 2017 г.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ – с ръководител доц. Росен Цветанов
При заплащане еднократно на  3-те постановки през м. МАЙ  2017 г.– таксата е 96,00 лв. Курсът е за някои специалности от Приложния факултет.
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Неделя – от 9.00 до 16.30 часа
На   14, 21 и 28 май 2017 г.
Адрес: бул. „Цариградско шосе” № 73 –– I етаж, ателие №15
Справки и записвания: – ЗАПЛАЩАНЕТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО,  София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• МОДА – с ръководител: проф. Майа Богданова
Курсът е полезен и интересен за бъдещите кандидат- студенти в специалност „Мода” за учебната 2017/2018 година.Той включва етапа от  изпита по специалност и ще се проведе   на следните дати: 13, 20 и 27 май 2017 г./събота/, както и двата етапа от изпита по рисуване на 14, 21 и 28 май 2017 г./неделя/  от 9,00 до 16,30 часа.
При заплащане еднократно на 3-те постановки през м. МАЙ  2017 г. – таксата е 96,00 лв.
24 учебни часа - 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Курсовете се провеждат само при предварително записани и заплатили такса за участие в него минимум - 5 кандидата.
Материали за 13, 20 и 27 май 2017 г.
Цветен материал,по избор на кандидатите /с изключение на маслени бои и техника колаж/, кадастрон с подложка, Материал черен рисунъчен материал /молив, графит, креда, туш, темпера/ който се осигурява от кандидата.
Материали за 14, 21 и 28 май  2017 г.
кадастрон с подложка, с размер 50/70 см. и 2 броя  35/50
Материал черен рисунъчен материал /молив, графит, креда, туш, темпера/ който се осигурява от кандидата.
Материалите се осигуряват от курсистите.
Курсовете  се провеждат на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков” №56 – Галерията.
Справки и предварителни записвания: ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен  отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02
  
• ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА – с ръководител: доцент Теодора Механдова 
Курсът е адресиран към бъдещите кандидат-студенти в специалност „Дизайн за детската среда“ за учебната 2017/2018 година при подготовката им за изпита по специалност. Курсът  започва от месец МАЙ  2017 г. и ще се провежда всяка събота от 10:00 до 14:00 часа за периода май – юни 2017 г. Таксата е 20,00 лева за отделно занятие от 4 часа. Ако кандидат-студентът се запише за всички обявени съботи в месец май – таксата е 48,00 лв. Курсистите осигуряват следните материали за работа: Картон – бял 50/70 см., листа за скици и цветни материали по избор. 
Занятия:
Събота – от 10.00 до 14.00 часа
На   13, 20 и 27 май 2017 г.
 
Курсът се провежда в сградата на бул. „Цариградско шосе“ № 71, ателие № 33, ет. 2
Записване, след предварително заплащане на таксата в НХА – ул. „Шипка“ №1,Учебно-методичен отдел – етаж І, кабинет № 2; тел. за справки: 02/ 9881702
 
• ПЛАКАТ• 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ на 14, 20 и 21 май 2017г.
Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на пет учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с  преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в (червената) южната сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1, ателие №16, през следните почивни дни:
Май 14, 20 и 21
Юни 17 и 18
Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, доц. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, ас. Георги Павлов, докторант Жаклина Жекова, докторант Кристина Костова
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
 
През останалите учебни за НХА дни – нормалните делнични консултации се запазват:
Проф. д-р Николай Младенов – понеделник от 15:00, ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Проф. Георги Янков – вторник от 13:30, ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 14:30 часа в Деканат за изящни изкуства, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
За повече информация
ул. „Шипка“ №1, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. (+359) 88 7 884 866
 
• КВАЛ.КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10.00 ч. до 15.00 ч.
На   13, 20 и 27 май 2017 г.
Записвания – от 10,00 ч. на посочените по-горе дати през м. април 2017 година при ръководителя на курса –г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20

 

НХА ПРЕДЛАГА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ - ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ

Сподели