Кандидатстудентски курсове и консултации за 2019/2020

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
ФИЛИАЛ БУРГАС
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ И КОНСУЛТАЦИИ 
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ – април 2019
 
•РИСУВАНЕ• 
Преподаватели проф. Светозар Бенчев, д-р Александър Ташев, д-р Жанина Дубарова
Курсове: 7, 14, 21 април 2019 г. (неделя) от 9:00 до 16:30 часа
При заплащане еднократно на 3 постановки през април  2019 г. – таксата е 96,00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите 
Запитвания и записвания по телефона предварително или записване и заплащане в деня на консултацията от 9:00 часа в Учебно-методичен отдел –  Бургас, Магазия 1, ет II или на тел: 0884025235
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ• 
На 20 април (събота) 2019, Бургас, Магазия 1
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 10:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 15:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Магазия 1
за 2019 г.– април; май; юни 2019 – допълнително точните дати
– Кандидат-студентите осигуряват сами темперни бои, други материали, инструменти (моливи, линии, пергели и др.) и картон размер 35х25см.
За повече информация:
тел. (+359) 88 7 884 866 – проф. д-р Николай Младенов
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Запитвания и записвания по телефона предварително или записване и заплащане в деня на консултацията от 9:00 до 10:00 часа в Учебно-методичен отдел –  Бургас, Магазия 1, ет II или на тел: 0884025235
 
•МОДА• 
6.04.2019 г. (събота) от 10:00 до 15:00 часа - преп. Катерина Цанева
20.04.19 (събота) от 10:00 до 15:00 часа – доц. д-р Яна Костадинова и преп. Катерина Цанева
Рисунка на фигура с драперия (поставена върху статичен манекен) в продължение на 6 учебни часа.
картон с размер 50/70 см. Материал черен рисунъчен материал (молив, графит, креда, туш, темпера) който се осигурява от кандидата.
21.04.2019 г. (неделя) от 12:00 до 16:00 часа – доц. д-р Яна Костадинова и преп. Катерина Цанева
Интензивните консултации започват в 10:00 ч., а в 15:30 ч. ще се провеждат анализи и дават насоки по проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху  „картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка.
Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. Майа Богданова, 
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място 
Запитвания и записвания по телефона предварително или записване и заплащане в деня на консултацията в Учебно-методичен отдел –  Бургас, Магазия 1, ет II или на тел: 0884025235
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ – април 2019
 
за специалност „Живопис“ 
4.04.2019 г. (четвъртък), 14:00 – 16:00 ч. – проф. Андрей Даниел
5.04.2019 г. (петък), 10:00 – 12:00 ч. – проф. Андрей Даниел
11 и 12.04.2019 г. (четвъртък и петък), 10:00 – 12:00 ч. – доц. д-р Здравка Василева
18 и 19.04.2019 г. (четвъртък и петък), 10:00 – 12:00 ч. – проф. Ивайло Мирчев
 
за специалност „Стенопис“
13.04. (събота) 2019 от 14:00 ч. – проф. д-р Олег Гочев 
 
за специалност „Графика“ 
18.04.2019 г.(четвъртък) от 12:00 ч. – доц. Димо Колибаров
 
за специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“
4 и 18.04.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа 
5 и 19.04.2019 г. (петък) от 11:00 часа 
преподаватели – проф. Виктор Паунов, гл. ас. д-р Капка Кънева
 
за специалност „Плакат и визуална комуникация“
4 април от 16 часа – проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова
11 април от 16 часа – проф. д-р Николай Младенов, гл. ас. д-р Георги Павлов
18 април от 16 часа – проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Георги Павлов
 
за специалност „Рекламен дизайн“
4 и 5.04.2019 г. (четвъртък и петък) от 14:00 часа
18 и 19.04.2019 г. (четвъртък и петък) от 10:00 до 12:00 часа 
преподаватели – доц. Мирослав Богданов, ас. д-р Светлин Балездров, ас. Венцислав Йорданов
 
 
Такса за учебен час:
При професор – 15 лв.
При доцент – 13 лв.
При асистент, главен асистент, ст. преподавател – 11 лв.
 
Адрес:
Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас, „Магазия 1“
Справки и записвания: Бургас, Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас, „Магазия 1“, Учебно-методичен отдел – 2 етаж, тел: 088 402 5235

Сподели