Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Кандидатстудентски консултации, ул. „Шипка“ №1 – София
 
Кандидатстудентски консултации, бул. „Цариградско шосе“ 73 и бул. Г.М. Димитров 100– София  
 
Кандидатстудентски консултации във Филиал на НХА – Бургас за м. юни 2023 г. 
 
Кандидатстудентски курсове - Филиал на НХА – Бургас за м. юни 2023 г. 
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В НХА – СОФИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2023:
 
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ – проф. Любомир Каралеев с асистент Рада Пилюшка
 
Занятия: 3,10,17,23 и 24 юни 2023 г.
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
 
При заплащане еднократно на 4 постановки през Юни 2023 г. – таксата е 224.00 лв.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 029881702
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ - проф. д-р  Йохан Йотов
Курсът е предназначен за  подготовка на кандидат-студентите за спец. Графика
 
Занятия:4,11,13,23 и 25 юни 2023 г.
Неделя – от 9:00 до 16:30 часа
 
При заплащане еднократно на 4 постановки през Юни 2023 г. – таксата е 224.00 лв.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 –  Нова сграда – III етаж, ателие №303
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 029881702
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ•
На 3,17 и 18 юни 2023 г. ще се проведат специализирани кандидатсудентски консултации (целодневен курс)
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат в условия, близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25 см (изпитът е на размер 50х70).
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 403 и 404.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25 см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов, докторант Ивайло Тодоров, докторант Мартин Сейчев, докторант Тома Гълов.
Цена за една консултация (един ден) – 20,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
За повече информация: e-mail: poster.and.visual.communication@nha.bg, тел. (+359) 88 788 4866
 
•МОДЕН ДИЗАЙН•
10 юни – рисуване
11 юни – аксесоар
22 юни - рисуване
23 юни - аксесоар
24 юни - рисуване
25 юни - аксесоар
26 юни - рисуване
27 юни - аксесоар 
28 юни - рисуване
29 юни - аксесоар
 
Интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч., ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Рисуване“ и „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити.
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка.
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в Катедра „Мода“;
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят.
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи.
Специализираните консултации се провеждат на ул. „Шипка“ 1, Нова сграда, ет. 1, Ателие 102.
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. М. Богданова, проф. Греди Асса, проф. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. д-р Алексъндър Гергинов, ст. пр. Катерина Цанева
Цена за една консултация (един ден) – 20.00 лв.
Заплащане – предварително или в деня на консултацията от 9:00 до 10:00 ч. в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
За повече информация: e-mail: i.kostadinova@nha.bg, тел. (+359) 88 895 1818 
 
•ГРАФИКА•
На 12,14,22 и 24 юни  2023г ще се проведат специализираните консултации за спец. Графика.
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и същността на изпитната задача по „Композиция“ в среда, близка до тази на приемния изпит.  
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема. В рамките на шест учебни часа (изпитът е осем учебни часа),  с черни рисунъчни материали (допуска се пестеливо използване на цвят),  всеки кандидат трябва да измисли и реализира композиция  в която свободно, според вижданията и мисленето си  да интерпретира и изобрази погледът си върху темата. Размерът на картона е 46х55 см., какъвто ще бъде на изпита.
В 16:30 часа започва конферанс на представените композиции с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 303.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали и картон за консултацията.
Преподаватели: проф. д-р Десислава Христова, проф. д-р Йохан Йотов, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Васил Колев, докторант Зоран Мише, докторант Златка Яръмова.
Цена за една консултация (един ден) – 20 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебно-методичен отдел, Деканат (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ № 1, ет. 2, тел.: 02 / 988 17 02
За повече информация: e-mail: graphic.art@nha.bg, тел. (+359) 885 776 638
 
•ЖИВОПИС•
Водещи: проф.д-р.Здравка Василева, проф.д-р.Кирил Божков
 
Занятия: 4,11,18 и 25 юни 2023г
Неделя от 9.30- 17.00ч,  ателие 39(ул.Шипка 1,северна сграда, ет.1).
При заплащане еднократно на 4 постановки през Юни 2023 г. – таксата е 224.00 лв.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Кандидатите ще имат възможност да направят примерна изпитна задача с модел за 8 учебни часа.
Материалите се осигуряват от кандидата: каширан грундиран картон и бои(маслени, акрилни или темперни).
За въпроси тел.0887429007
Заплащане – предварително или в деня на курса от 9:00 до 9:30 ч. в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00; 02 / 9878177

 

Сподели