Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Кандидатстудентски консултации, ул. „Шипка“ №1 – София
„Живопис“, „Стенопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плaкат и визуална комуникация“, „Изкуствознание“ (заплащане и консултации на ул. „Шипка“ 1)
„Индустриален дизайн“  (заплащане на ул. „Шипка“ 1, консултации на бул. „Княз Дондуков“ 56)
 
Кандидатстудентски консултации, бул. „Цариградско шосе“ 73 и бул. Г. М. Димитров 100“ – София  
„Сценография“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн за детската среда“, „Реставрация“, „Метал“, „Резба“ (заплащане и консултации на бул. „Царигдаско шосе“ 73)
„Текстил – изкуство и дизайн“, „Керамика“, „Дизайн на порцелан и стъкло“ (заплащане на бул. „Царигдаско шосе“ 73, консултации на бул. „Г. М. Димитров“ 100)
 
Кандидатстудентски консултации НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
„Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плaкат и визуална комуникация“, „Моден дизайн
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В НХА – СОФИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 г.:
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ – проф. Любомир Каралеев с асистент Рада Пилюшка
 
Занятия: 03, 10, 17 и 24 февруари 2024 г.
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
 
Заплащане на една постановка – 96,00 лв. Една постановка е от 8 уч.ч по 12 лв на час.
 
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.
 
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1.
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 02/9881702.
 
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ – доц. Росен Цветанов 
 
Занятия:  04, 11, 18 и 25 февруари 2024 г.
Неделя – от 9:00 до 16:30 часа
 
Курс по рисуване с по-широк спектър на изобразителна подготовка, включваща кандидат-студенти в различни направления на образователната система включително и повишаване на професионалното ниво на вече запознати  с академичното рисуване.
Заплащане на една постановка – 96,00 лв. Една постановка е от 8 уч.ч по 12 лв на час.
 
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.
 
Адрес: ул. „Цариградско шосе“ №73 – I етаж, ателие №15.
Справки и предварително записване за курса от понеделник до петък в Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 02/9881702, София, ул. „Шипка“ №1.
 
 
•ГРАФИКА•
Преподаватели: проф. д-р Десислава Христова, проф. д-р Йохан Йотов, доц. Димо Колибаров, доц.
д-р Васил Колев, докторант Зоран Мише, докторант Златка Яръмова
 
На 24 февруари (събота)  2024 г. ще се проведат специализираните консултации за специалност Графика.
 
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и същността на изпитната задача по „Композиция“ в среда, близка до тази на приемния изпит.  
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема. В рамките на шест учебни часа (изпитът е осем учебни часа),  с черни рисуначни материали (допуска се пестеливо използване на
цвят),  всеки кандидат трябва да измисли и реализира композиция  в която свободно, според вижданията и мисленето си  да интерпретира и изобрази погледът си върху темата. Размерът на
картона е 46х55 см., какъвто ще бъде на изпита.
 
В 16:30 часа започва конферанс на представените композиции с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 303.
– Материалите за рисуване и картон за консултацията се осигуряват от кандидатите.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа, София, ул. „Шипка“ №1,
Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 029881702.
За повече информация: e-mail: graphic.art@nha.bg, тел. +359885776638
 
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ•
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов; докторанти: Ивайло Тодоров, Тома Гълов, Мартин Сейчев, Елина Джанаварова
 
На 24 февруари (събота) и 25 февруари (неделя) 2024 г. ще се проведат специализирани кандидатсудентски консултации (целодневен курс). 
 
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат в условия, близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25 см (изпитът е на размер 50х70).
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 403 и 404.
– Материалите и картон размер 35х25 см за консултацията се осигуряват от кандидатите.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
 
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в Учебно-методичен отдел на ул. „Шипка“ № 1, ет.2, тел.: 02 / 988 17 02; 
За повече информация: e-mail: poster.and.visual.communication@nha.bg, тел. (+359) 88 788 486611 
 
 
•МОДЕН ДИЗАЙН•
Преподаватели: проф. М. Богданова, проф. Греди Асса, проф. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. д-р Алексъндър Гергинов, ст. пр. Катерина Цанева
 
20 януари (събота) 2024 г. – рисуване 
21 януари (неделя)  2024 г.– аксесоар 
 
10 февруари (събота) 2024 г. – рисуване 
11 февруари (неделя) 2024 г. – аксесоар 
 
09 март (събота) 2024 г. – рисуване
10 март (неделя) 2024 г. – аксесоар
 
30 март (събота) 2024 г. – рисуване
31 март (неделя)  2024 г. – аксесоар
 
Интензивни консултации, които ще започват в 10:00 часа и в 15:30 часа, ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Рисуване“ и „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити.
 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка.
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в Катедра „Мода“;
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят.
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи.
Специализираните консултации се провеждат на ул. „Шипка“ 1, Нова сграда, ет. 1, Ателие 102.
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30.00 лв.
 
Заплащане – предварително или в деня на консултацията от 9:00 до 10:00 ч. в Учебно-методичен отдел на ул. „Шипка“ № 1, ет.2, тел.: 02 / 988 17 02; 
За повече информация: e-mail: i.kostadinova@nha.bg, тел. (+359) 88 895 1818
 
 
•СЦЕНОГРАФИЯ•
Преподаватели: ас. Борис Далчев и ас. Михаела Добрева
 
Специализираните консултации за спец. Сценография ще се проведат на:
     20 януари (събота)  2024 г. 
     24 февруари (събота) 2024 г.
     30 март (събота) 2024 г.
     27 април (събота) 2024 г.
     18 май (събота) 2024 г.
За всяка една от датите началният час е 10:30 часа.
 
Целта на специализираните консултации е да запознае кандидат-студентите с основните изисквания към представянето на втория приемен изпит, който е портфолио и събеседване. 
За портфолиото: кандидатите трябва да представят портфолио от 15 до 20 творби,  от които 7 в цвят, като 3 от тях са свободни фигуративни или абстрактни композиции с илюзия за триизмерно пространство, по избрани от кандидата теми. 
Събеседването включва:
въпроси по представеното портфолио;
въпроси, свързани с мотивацията за кандидатстване в специалността;
въпроси, даващи информация за общата култура на кандидатите в областта на изобразителните изкуства, театъра и киното;
въпроси за елементарния строеж на композицията по обявен предварително конспект и по репродукции, предоставени в момента на изпита.
По време на специализираните консултации се показват и коментират различни визуални материали. Акцент в срещите е активният обмен на информация и разясняване на същността на изпита. С кандидат-студентите ще се обсъждат варианти за теми на изображения с фигуративни или абстрактни композиции. Ще се коментират важни аспекти за визуалните материали като композиция, цвят, създаване на илюзия за триизмерно пространство и други.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
 
Адрес: ул. „Цариградско шосе“ №73 – III етаж, ателие №42.
Справки и предварително записване за курса от понеделник до петък в Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 02/9881702, София, ул. „Шипка“ №1.
 
За повече информация: e-mail: b.dalchev@nha.bg, mih.dobreva@nha.bg
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРОСВЕ В НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 г.:

•РИСУВАНЕ•
Преподаватели: 
Проф. Светозар Бенчев
Доц. д-р Александър Ташев
Ас. д-р Христо Иванов
 
Дати на курсове:
03.02.24 /събота/ - от 9:00 до 16:30 часа
04.02.24 /неделя/ - от 9:00 до 16:30 часа
10.02.24 /събота/ - от 9:00 до 16:30 часа
11.01.24 /неделя/ - от 9:00 до 16:30 часа
 
Заплащане на една постановка – 96,00 лв. Една постановка е от 8 уч.ч по 12 лв на час.
 
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
 
Справки и записвания по телефона предварително, заплащане в деня на курса от 9:00 часа в Учебно-методичен отдел – Бургас, Магазия 1, ет. II или на тел: 0884025235

 

Сподели