Катедра „Графика“

Целта на обучението в специалност „Графика“ е художникът бакалавър да придобие основни теоретични и практически познания и умения в областите на пластичните изкуства, по-специално в изящната графика, пластичната анатомия, перспективата, естетиката, философията и графичния дизайн. Рисуването от натура и по въображение му позволява да създава графични композиции, реализирайки ги чрез класическите графични технологии, както и да изпълнява на високо професионално ниво свои и чужди художествени проекти. Бакалавърът график, придобил професионална квалификация „учител по изобразително изкуство”, може да преподава в системата на средното образование.

Магистърът график е високоспециализиран професионален художник в областите на визуалните изкуства и преди всичко в областта на изящната графика. Владее класическите графични техники и съвременните им модификации, като ги прилага в чистия им вид или ги смесва умело. Експериментира в резултат на натрупан графичен опит. Представя се с авторски почерк при създаването на всяко свое графично произведение. Магистърът график е подготвен да участва във всички структури на културата, да изпълнява експертни функции и да преподава във висшите училища.

 
Ръководител на катедрата
доц. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ
 
проф. д-р ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА-ТОШЕВА
проф. д-р ЙОХАН ЙОТОВ
доц. ДИМО КОЛИБАРОВ
ас. РУМЯНА КАРАСТАМОВА
технолог ПЕТЪР МИЛЕВ

Сподели