Катедра „Плакат и визуална комуникация“

www.academyposter.com
 
Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността подготвя художници в областта на теорията и практиката на комуникационната графика. Необходимите знания и умения се усвояват чрез специфична програма на стъпаловидно качествено израстване. Характерните задачи покриват голямото разнообразие на визуалната рекламна и артистична приложна графика. Завършилите художници притежават комплексни качества за практическа работа в областта на корпоративния дизайн, печатната реклама и малката приложна графика и готовност за самостоятелни авторски и творчески изяви. Изучавалите втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ получават професионална квалификация учител по изобразително изкуство. Бакалаврите, завършили специалност „Плакат и визуална комуникация“, намират професионална реализация в рекламни агенции и студиа, издателски къщи, печатни и електронни медии, галерии, музеи, театри и други културни институции.
 
Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ в една от трите ù магистърски програми – „Визуална комуникация“, „Плакат“ и „Калиграфия“ – притежават усъвършенствани знания в областта на всички съвременни форми и прояви на графичния дизайн. В периода на обучение работят по собствен индивидуален творчески и практически план за развитие в предпочитаната от всеки студент посока и в съответствие с личните качества и дарба. Магистрите осъществяват уникални идеи и проекти в интерес на възложителя и ползвателя. Могат да се реализират професионално като арт директори на рекламни агенции, художествени редактори в издателски къщи, ръководители на креативни отдели в електронни и печатни медии, експерти в културни институции в страната и чужбина, преподаватели и оценители.
 
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р КРИСТИНА БОРИСОВА
 
проф. ГЕОРГИ ЯНКОВ
проф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
доц. д-р СТОЯН ДЕЧЕВ
доц. д-р НЕНКО АТАНАСОВ
доц. д-р ГЕОРГИ ПАВЛОВ
ас. ЖИВКА РАЙКОВА

Сподели